I was born with a specific last name Žakelj – there are 12 proverbs in the Slovene language (can’t translate these), but all you need to know about life is there…


1. Vzeti mačka v žaklju.

2. Se brani, kakor maček v žaklju.

3. Kadar je žakelj poln, se razveže.

4. Prazen žakelj ne stoji pokonci.

5. Držati žakelj.

6. Tisti, ki žakelj drži, je prav toliko kriv kot tisti, ki ga polni.

7. Dati koga v žakelj.

8. Drugega ni posoditi, kakot star žakelj.

9. Jemati iz skupnega žaklja.

10. Ko je bil žakelj prazen, sta šla narazen.

11. Žakelj brez dna.

12. Spadati v isti žakelj.